menu

El nostre
compromís

Conscients que els nostres processos utilitzen materials sensibles, és molt important la gestió de residus. Per això cal destacar les instal·lacions i depuradores, a cadascuna de les dues plantes, on tots els nostres efluents són tractats fins a la seva total innocuïtat.

El nostre compromís
amb la qualitat

La gestió de la Qualitat és un dels pilars en què s’ha basat TACSA, des de la seva fundació, per donar satisfacció plena als seus clients. La gestió de qualitat ve avalada en primer lloc, pels controls constants que s’efectuen en totes les fases dels processos. En segon lloc, tota una gestió de Qualitat basada en l’aplicació de les normes ISO 9001, ens permet donar una resposta d’acord amb les especificacions dels clients.

Descarregar política de qualitat i medi ambient

Assaig al laboratori
de control de qualitat.
Ensayos de espesor y
brillo de recubrimiento.

Medi ambient

La gestió de la Qualitat és un dels pilars en què s’ha basat TACSA, des de la seva fundació, per donar satisfacció plena als seus clients. La gestió de qualitat ve avalada en primer lloc, pels controls constants que s’efectuen en totes les fases dels processos.

Descarregar política de qualitat i medi ambient

Gestió de
residus

Tots els residus sòlids generats per lactivitat industrial són tractats convenientment a través dempreses autoritzades.

Les nostres emissions a l’atmosfera són contínuament controlades per garantir la màxima depuració, utilitzant quan calen processos pirolítics. La gestió òptima mediambiental que es realitza, està avalada per la certificació ISO 14001.

Gestió
energètica

Alhora els nostres processos són intensius en la utilització energètica (gas i electricitat), i per a la reducció del consum i la seva utilització més eficient, anualment s’efectuen inversions i actuacions (com tècniques de control i gestió computoritzades), tendents a la sostenibilitat de les nostres instal·lacions.

Accions mediambientals

376X240
29 de Juliol
Pla Gestió Integral energies 2022-2023

Una de les premisses de Tacsa en matèria de medi ambient és controlar i minimitzar l'impacte ambiental de la nostra activitat...

author-img-41X41

Per Tacsa

376X240
4 de Juliol
Consum d’aigua

Amb l’objectiu de disminuir el consum d’aigua de totes les activitats a TACSA, en el marc de la nostra estratègia i compromís mediambiental, durant el període 2020/2022 s’han fet millores per reduir els cabals d’aigua de les plantes de Tacsa Santa Coloma de Cervelló i Tacsa Hospitalet de Llobregat. Aquesta optimització ha comportat una millora […]

author-img-41X41

Per Tacsa

376X240
31 de Juliol
Gestió integral d’una línia de cataforesi a través de la innovació

L'objectiu principal del projecte és innovar en el procés de pintat de la línia de cataforesi...

author-img-41X41

Per Tacsa

RSC

TACSA té el compromís de desenvolupar un codi ètic empresarial i de responsabilitat social que estigui d’acord amb els valors de la nostra societat. Aquest compromís de l’Empresa està recollit a la política RSC de TACSA, al Codi de conducta intern ia la Política RSC de proveïdors.

Descarregar la política de RSC de Tacsa

Descarregar la nostra política de RSC de proveïdors

Descarregar el nostre codi de conducta

Exoesquelets

Per tal de millorar les condicions ergonòmiques dels treballadors, TACSA, conjuntament amb els fabricants d’exoesquelets, desenvolupa la millora per assegurar la viabilitat de l’ús dels exoesquelets en el procés productiu amb l’objectiu de millorar les condicions de treball, reduir els esforços i allargar la vida laboral dels treballadors

Missió social

TACSA està compromesa amb la igualtat d’oportunitats per a tots els col·lectius socials. És per això que fomenta la reinserció al mercat laboral de persones vulnerables amb diferents capacitats. En col·laboració amb la Fundació ASPROSEAT, els oferim feina a les nostres plantes productives, amb una ocupació de qualitat i estable.

Fundació Asproseat té com a missió atendre i donar resposta a les necessitats de les persones en situació de vulnerabilitat, al llarg de la seva vida, mitjançant la creació i la gestió de serveis sostenibles i generadors de valor social en el marc d’un compromís per la igualtat de oportunitats.

Certificacions

La gestió de la Qualitat és un dels pilars en què s’ha basat TACSA, des de la seva fundació, per donar satisfacció plena als seus clients. La gestió de qualitat ve avalada en primer lloc, pels controls constants que s’efectuen en totes les fases dels processos.

aenor_logo
Certificat IATF de qualitat en l’automoció

Tacsa disposa d'un sistema de gestió de la qualitat d'acord amb les normes IATF 16949

Veure certificat

aenor_logo
Certificat IQNet de Qualitat

Tacsa disposa d'un sistema de gestió de qualitat als estàndards de la certificació IQNet

Veure certificat

aenor_logo
Certificat IQNet Ambiental

Tacsa disposa d'un sistema de gestió ambiental als estàndards de la certificació IQNet

Veure certificat

aenor_logo
Certificat del sistema de Gestió de la Qualitat 9001

Tacsa disposa d'un sistema de gestió de la qualitat conforme a la norma ISO 9001:2015

Veure certificat

aenor_logo
Certificat del sistema de gestió ambiental 14001

Tacsa disposa d'un sistema de gestió ambiental conforme a la norma ISO 14001:2015

Veure certificat