menu

TACSA li ofereix
un Servei Integral
en el tractament de superfícies

Amb més de 30 anys al sector, som líders en el tractament superficial orgànic de peces metàl·liques per Cataforesi.

Així mateix, us oferim altres Serveis addicionals als nostres tractaments que us permetran optimitzar els vostres costos, com ara muntatges i assemblatges, el packaging final i la logística.

La Cataforesi, l'activitat
principal de Tacsa

La cataforesi, activitat origen de TACSA, consisteix en la deposició de pintura per via electrolítica sobre substrats metàl·lics. I a això es dediquen dues instal·lacions de diferents característiques que té a les seves plantes de Santa Coloma i la Zona Franca, cosa que permet adequar el tractament a les necessitats de cada peça dels nostres clients.

Què és la
Cataforesi?

La Cataforesi o KTL (també anomenada electrodeposició catòdica) consisteix en un procés de pintat per immersió, basat en el desplaçament de partícules carregades dins d'un camp elèctric (cuba de pintura) cap al pol de signe oposat (peça metàl·lica a pintar).

Gàlib

2.600 x 1.600 x 600 mm

Gruixos

15 — 45 um

Càrrega de treball per bastidor

<650 kg

Peces tractades anualment

15 Millones

Referències tractades anualment

3.100

Gàlib

2.600 x 1.600 x 600 mm

Gruixos

15 — 45 um

Càrrega de treball per bastidor

<650 kg

Peces tractades anualment

15 Millones

Referències tractades anualment

3.100

Les nostres línies estan adaptades per al tractament d’acer, acer pretractat (galvanitzat, electrozincat, ..), alumini, fosa de ferro o alumini, forja.


Descarrega la fitxa de producte ⎘

Ambdues línies estan dissenyades per complir els més estrictes estàndards d’automoció, estan formades per amb 15 etapes i utilitzen la tecnologia de fostatació tricatiònica per immersió

Pintura en pols

A tacsa comptem amb una cabina de pintura de canvi ràpid, robots i pistoles Prodigy, el que ens permeten estar a un nivell altament competitiu.

Què és la
pintura en pols?

Procés basat en la projecció electrostàtica de pintura termoendurible o termoplàstic, amb gruixos entre 60 i 150um, en una extensa gamma de colors i textures, resistent a la corrosió i als agents químics, i amb diferents propietats mecàniques. Gàlib màxim de 2600 x 1500 x 600 mm.

Gàlib

2.600 x 1.600 x 600 mm

Gruixos

80 - 150 um

Càrrega de treball per bastidor

<200 kg

Peces tractades anualment

2 Millones

Referències tractades anualment

500

Gàlib

2.600 x 1.600 x 600 mm

Gruixos

80 - 150 um

Càrrega de treball per bastidor

<200 kg

Peces tractades anualment

2 Millones

Referències tractades anualment

500

Línia de Pintura en Pols homologada per a Volvo trucks


Descarrega la fitxa de producte ⎘

Tractaments
complementaris

Millor adherència i manteniment. Disposem de processos per al preparat de la peça metàl·lica i garantir la millor adherència i manteniment de les qualitats tècniques dels recobriments.

Tipus de pretractaments

Electrozincat Granallat Desgreixatge Fosfatat

Diferents processos per al preparat de la peça metàl·lica en funció de les necessitats del client, per a la posterior aplicació que el client demani. Possibilitat de pretractament nanoceràmic.