menu

Amb l'objectiu de disminuir el consum d'aigua de totes les activitats a TACSA, en el marc de la nostra estratègia i compromís mediambiental, durant el període 2020/2022 s'han fet millores per reduir els cabals d'aigua de les plantes de Tacsa Santa Coloma de Cervelló i Tacsa Hospitalet de Llobregat. Aquesta optimització ha comportat una millora de la gestió de les plantes de tractament daigua dentrada, així com millorat els sistemes de rentat final.

El 2021 respecte al 2019, es va aconseguir una reducció per m2 tractat superior a un 15% a la planta de Santa Coloma i una reducció superior al 6% a la planta de Tacsa Hospitalet de Llobregat.

El 2022 respecte al 2021 s'ha reduït més d'un 10% el consum d'aigua per m2 tractat a la planta de Tacsa Hospitalet de Llobregat ia la planta de Tacsa Santa Coloma de Cervelló ens hem mantingut a nivells similars de l'any anterior, reduint un 1% el nostre consum d'aigua per m2 pintat

A causa de la situació actual de sequera, seguim treballant en la reducció del consum d'aigua i s'estan explorant noves vies com la possibilitat de fer servir aigua regenerada en comptes d'aigua de xarxa, ja sigui aigua regenerada de companyia o modificant el nostre sistema de depuració per recircular l'aigua de sortida del nostre procés de tractament de cataforesi i que es pugui recuperar, totalment o parcialment, com a aigua d'entrada del procés.