menu
Desenvolupament d'un sistema automàtic de control per millorar l'eficiència del procés de cataforesi.
Desenvolupament d'un sistema automàtic de control per millorar l'eficiència del procés de cataforesi mitjançant correlació i optimització de paràmetres crítics. D'aquesta manera, s'aconseguirà reduir el marge de tolerància de cadascuna i ens permetrà ajustar les diferents variables del procés, apropant-les a les condicions òptimes de treball. El projecte, amb codi INC-FPGS-2011-2210, ha estat cofinançat pel Ministeri d'Economia i Competitivitat, dins Pla Nacional R+D+i 2008 – 2011. Convocatòria 2011 INC-FPGS-2011, emmarcat dins del Programa Nacional de Contractació i Incorporació de Recursos Humans