menu

Una de les premisses de Tacsa en matèria de medi ambient és controlar i minimitzar limpacte ambiental de la nostra activitat.

Per tal de reduir l'impacte ambiental de Tacsa i minimitzar l'afectació als costos de l'empresa, s'està desenvolupant un pla, en diferents àmbits, d'accions de l'empresa per identificar els punts de millora del consum energètic, proposar solucions i implantar-les.

Està previst aconseguir una reducció d'un 10% del consum de gas de les plantes de Tacs Santa Coloma de Cervelló i Tacsa de l'Hospitalet de Llobregat i un 5% del consum d'electricitat de les tres plantes.

L'any 2022 s'ha aconseguit millorar un 7% de consum de gas i un 7% d'electricitat.