menu
Programa Incorpora
Desenvolupament d’un sistema automàtic de control per millorar l’eficiència del procés de cataforesi.

Desenvolupament d’un sistema automàtic de control per millorar l’eficiència del procés de cataforesi mitjançant correlació i optimització de paràmetres crítics. D’aquesta manera, s’aconseguirà reduir el marge de tolerància de cadascuna i ens permetrà ajustar les diferents variables del procés, apropant-les a les condicions òptimes de treball.

El projecte, amb codi INC-FPGS-2011-2210, ha estat cofinançat pel Ministeri d’Economia i Competitivitat, dins Pla Nacional R+D+i 2008 – 2011. Convocatòria 2011 INC-FPGS-2011, emmarcat dins del Programa Nacional de Contractació i Incorporació de Recursos Humans

Gestió integral d’una línia de cataforesi a través de la innovació
L’objectiu principal del projecte és innovar en el procés de pintat

L’objectiu principal del projecte és innovar en el procés de pintat de la línia de cataforesi que TACSA disposa a la seva planta de Santa Coloma de Cervelló mitjançant la substitució de la tecnologia actual dels ànodes de corrent de la cisterna de Cataforesi i la sensorització de la línia, el control dels paràmetres de la línia i la preparació de la mateixa per a la introducció de les tecnologies 4.0 per al control, anàlisi i gestió de la mateixa.

Aquest projecte ha estat cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) a través del Programa Operatiu de R+D+i per i per al benefici de les empreses – Fons tecnològic.