Servei Valoració del nostre treball

A TACSA, tota la nostra activitat es desenvolupa orientada a la satisfacció del client, com a objetiu principal i garantía d'un treball ben fet.

Sol·licitem la seva col·laboració per valorar diferents aspectes del servei que li oferim. La seva valoració serà analitzada al comitè de qualitat de TACSA amb la finalitat d'implantar accions per millorar aquells aspectes en els cuals sigui necessari.

De manera anticipada li agraim la confiança dipositada en TACSA i l'atenció prestada alhora de respondre aquest questionari.*Nom:

   

*Empresa:

   

Departaments implicats:

   
* Son camps obligatoris


Si us plau indiqui'ns en una escala de l'1 al 10 les següents preguntes. On 10 és completament satisfet i 1 és completament insatisfet.


1 - Compliment dels terminis de lliurament
Compliment del programa de lliuraments acordat client / Tacsa.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2- Recepció y expedició de mercaderíes

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

3- Sistema de documentació, etiquetatge i embalat

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

4- Reacció davant imprevistos
Reacció de Tacsa davant una situació excepcional i urgent

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

5- Adaptació a las noves necessitats del client
Acceptació y compliment d' especificacions en nous projecte i/o modificació de procés en projectes existents.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10


6- Gestió de la qualitat
Atenció rebuda davant la resposta a consultes, tractament i resolució d'incidències; i desenvolupament de nous projectes.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

7- Atenció comercial
Valoració de la gestió del nostre departament comercial.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

8- Temps de resposta d'ofertes
Resposta a peticions d'oferta segons les necessitats del client.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

9- Gestió administrativa

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

10- Valoració global del servei ofert per TACSA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10


Observacions:

Privacitat i protecció de dades

Les dades de caràcter personal que es recullen a través                     de la pàgina web, únicament són utilitzats                     a efectes de prestar els serveis sol·licitats així;                     com procedir a la facturació dels mateixos. les seves dades                     seran ubicades en fitxers titularitat de TACSA, TRATAMIENTOS                     Y ACABADOS POR CATAFORESIS, SA i seran arxivades pel                     el període de temps legalment necessari. Vostè pot exercir                     els drets d'accés, rectificació, cancel·lació                     i oposició per correu electrònic o mitjançant escrit a:

TACSA
TRATAMIENTOS Y ACABADOS POR CATAFORESIS, SA
Motors, 224. Pol. Ind Zona Franca
08908 L'Hospitalet de Llobregat
Telf.: 93.223.79.50
Fax: 93.223.03.65
NIF: A-58761222
E-mail: comercial2@tacsa.com