Qualitat i medi ambient Gestió eficient dels nostres recursos

Conscients que els nostres processos utilitzen materials sensibles, és molt important la gestió de residus. Per a això cal destacar les instal·lacions i depuradores, en cadascuna de les dues plantes, on tots els nostres efluents són tractats fins a la total innocuïtat.

Les nostres emissions a l'atmosfera són contínuament controlades per garantir la màxima depuració, utilitzant quan cal processos pirolítics. La gestió òptima mediambiental que es realitza, aquesta avalada per la certificació ISO 14001.

Els nostres processos són intensius en la utilització energètica (gas i electricitat), i per a la reducció del consum i la seva utilització més eficient, anualment s'efectuen inversions i actuacions (com tècniques de control i gestió computorizadas), tendents a la sostenibilitat de les nostres instal · lacions.