Pintura en pols Per acabats

Informació

Aquesta pintura aplicada sobre peces prèviament processades amb tractaments com fosfatats, zincats, granallats, i / o cataforesis, complementen les seves prestacions millorant la resistència a la corrosió, millora la resistència al gravillonado, possibilita l'aplicació de colors diferents i presenta (en funció del tipus de pintura) una bona resistència als raigs ultraviolats i temperatures.

El procés de pintura en pols consisteix en l'aplicació electrostàtica de pintura termoendurible o termoplàstic de productes que es presenten en forma de petites partícules de diferents mides (des de 40 a 200 micres) presentant una distribució de mides controlada.


Tacsa disposa de diverses cabines de pintura que permeten l'aplicació de diferents colors i tipus de productes amb canvis ràpids dels mateixos.