Nossaltres

TACSA, companyia dedicada al recobriment de peces metàl·liques, inicia la seva activitat el 1988 creant una primera planta de 2.400 m2 a la població de Santa Coloma de Cervelló (Barcelona), destinada al recobriment per cataforesi.

Progrés

El 1998 inaugura una nova planta de 7.250 m2, a la Zona Franca de Barcelona ampliant la seva capacitat de servei. Amb aquesta inversió s'aconsegueix augmentar la capacitat de pintat per cataforesis i incorporar altres processos de recobriments de metalls, pretractaments, tractaments aticorrosivos, acabats finals.

Innovació

Seguint amb la línia d'innovació i investigació de TACSA, s'optimitzen els processos i sistemes de treball en el desenvolupament dels diferents recobriments i acabats per oferir un servei integral als nostres clients.

Servei integral de recobriments de metalls

Pretractaments, Cataforesi, Pols, Granallats, Pintura líquida...


Catafóresi Activitat orígen de Tacsa

La cataforesis, activitat origen de TACSA, consisteix en la deposició de pintura per via electrolítica sobre substrats metàl·lics. I a això es dediquen dues instal·lacions de diferents característiques: les plantes de Santa Coloma i la Zona Franca.

cataforesi500x500

planta zona franca

Dues plantes Doble potencial

La planta de Santa Coloma és de tipus discontinu, això permet una major flexibilitat i polivalència en els processos de tractament de superfícies, pintura i polimerizació.

D'altra banda la planta de la Zona Franca està dissenyada per treballar en continu i generar la màxima productivitat amb uns processos fixos però optimitzats.


Pintura en pols Ultima generació.

A tacsa comptem amb una cabina de pintura de canvi ràpid, robots i pistoles Prodigy, el que ens permeten estar a un nivell altament competitiu.

planta zona franca